Pracujemy ze startupami, wielkim i małym biznesem, a także z rzemieślnikami.

8

letnie doświadczenie

№1

Studio №1 na Białorusi w realizacji projektów dla organizacji państwowych

7

7 osób w zespole

>250

Ponad 250 zrealizowanych projektów

STUDIO №1 NA BIAŁORUSI W REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PAŃSTWOWYCH

Tworząc portale od 2012 roku, z powodzeniem współpracujemy ze strukturami państwowymi oraz wielkimi społkami Białorusi i Europy. Wiemy, jak pracować z wymagającymi klientami.
Министерство промышленности Республики Беларусь Беларусь
Ministerstwo Przemysłu Republiki Białorusi
Медицинское унитарное предприятие «Медицинский центр «Горизонт»
Medical Unitary Enterprise „Medical Center” Horizon”
ООО «МотоВелоЗавод»
LLK „MotoVeloZavod”
ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
OJSC „Mińskie Zakłady Lotnictwa Cywilnego nr 407”
ОАО «Слуцкий Комбинат Хлебопродуктов»
OJSC Slutsk Combine of Bread Products
ОАО «Мозырский спиртоводочный завод
Destylarnia OJSC Mozyr
ОАО «Белэлектромонтаж»
Belelectromontazh OJSC
Концертный зал «Минск»
Concert Hall Mińsk
ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Колоса»
OJSC Polygraphic Plant nazwany na cześć I. Kolosa
«Ассоциация Специалистов Ландшафтной Индустрии»
„Stowarzyszenie Specjalistów Przemysłu Krajobrazowego”
Унитарное предприятие
Przedsiębiorstwo jednostkowe „STC” LEMT „BelOMO”
ГУ «Республиканский санаторий «Вяжути»
Instytucja państwowa „Republikańskie sanatorium„ Vyazuti
Горнолыжный центр «Солнечная долина»
Ośrodek narciarski „Słoneczna dolina”
УЗ «Лельчицкая центральная районная больница»
UZ „Lelchitsy Central District Hospital”
ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»
OJSC „Bobrujska fabryka skór”
Минский завод технологических металлоконструкций
Mińska Fabryka Metalowych Konstrukcji Technologicznych
Мозырская фабрика художественных изделий
Mozyr Art Factors
Государственное предприятие
Przedsiębiorstwo państwowe „BelSudExpertSupply”
Завод специальной электроники
Specjalna fabryka elektroniki „Charge”

NASZ STOS TECHNOLOGICZNY

Laravel
WordPress
PHP 7+
MySQL
JavaScript
AJAX
jQuery
HTML 5+
CSS 3+